شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ روزي هزار بار دلت راشکسته ام--- بيخود به انتظار وصالت نشسته ام ---- هربار اين تويي که رسيدي و در زدي----- هربار اين منم که در خانه بسته ام --- هر جمعه قول ميدهم آدم شوم ولي-- هم عهد خويش هم دلت راشکسته ام----
http://parsiyar.ir/Modir/Feeds/9573202/
ساعت ویکتوریا
نسيم صبحگاهي
رتبه 94
2 برگزیده
1831 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top