سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعری از ژولیده نیشابوری : شرح شب تار

شعری از  ژولیده نیشابوری : شرح شب تار


شیعیان شرح شب تار مرا گوش کنید

قصه دیده خونبار مرا گوش کنیدمو به مو راز دل زار مرا گوش کنید

داستان من و دلدار مرا گوش کنیدتا بدانید چرا خسته و بیمار شدم

این چنین در کف اغیار گرفتار شدمروزگارى به سر دوش پدر جایم بود

ساحت کاخ شرف منزل و ماوایم بوددیدم مام و پدر محو تماشایم بود

ماه ، شرمنده ز رخسار دل آرایم بودحال در گوشه ویرانه بود منزل من

خون دل گشته ز بى تابى دل ، حاصل منیکشبى ناله ز هجران پدر سر کردم

دامن خویش ز خونان جگر تر کردمصحبت باب بر عمه مکرر کردم

گفت : بابت به سفر رفته و باور کردمتا سر غرقه به خونش به طبق من دیدم

من از این واقعه چون بید به خود لرزیدمگفتم اى جان پدر، من به فداى سر تو

اى سر غرقه به خون ، گو چه شده پیکر توکاش مى مردم نمیدید ترا دختر تو

بنشین تا که زنم شانه به موى سر توز چه خاکستراى سر شده اینسان رویت

همچو احوال من آشفته شده گیسویتغم مخور آنکه کند موى ترا شانه منم

آنکه از هجر تو از خود شده بیگانه منمآنکه شد معتکف گوشه ویرانه منم

تو مرا شمع شب افروزى و پروانه منمبنشین تا ببرت راز دل ابراز کنم

شاید امشب گره از مشکل خود باز کنمدوست دارم که مرا از قفس آزاد کنى

همره خود ببرى ، خاطر من شاد کنىراحتم ز آتش سوزنده بیداد کنى

از ره لطف به ژولیده دل امداد کنىکو بود شاعر دربار تو اى خسرو دین

باش او را به قیامت ز وفا یار و معین


تاریخ : جمعه 90/2/30 | 9:59 عصر | نویسنده : علی خداوردی طاقانکی | نظر

  • paper | پرشین تم | خرید بک لینک