شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ تاکه ماهمسفرعشق به افلاک شويم// بارالهامددي کن که همه پاک شويم// دست تقدير چنان کن پس از دادن جان // درجوارحرم يار همه خاک شويم
هادي قمي
http://aghloaghel.parsiblog.com/MLink/?5582196
درب کنسرو بازکن برقی
نسيم صبحگاهي
رتبه 94
2 برگزیده
1831 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top