شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ تا سر کوي دو چشم تو سفر بايد کرد/// ديده را از غم هجران تو تر بايد کرد/// ديدن روي مهت نيست به اين آساني/// بهر ديدار تو اي يار خطر بايد کرد/// گوش بايد بدهد عبد به حرف مولا/// گوش را روي لب غير تو کَر بايد کرد///
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
نسيم صبحگاهي
رتبه 94
2 برگزیده
1831 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top